O cliente foi remitido por un psiquiatra e con medicación ao presentarse. O cliente experimentou intensos sentimentos de irritabilidade e impaciencia e informou de sentirse abrumado con moita facilidade e evitaría buscar novas experiencias. O funcionamento era baixo xa que o cliente non funcionaba para evitar sentimentos e encontros negativos nun ambiente laboral. O cliente estaba esencialmente illado, excepto por unha saída ocasional cun só amigo e interaccións en liña. Algunha mellora produciuse mediante a atención plena e a terapia de comportamento en obxectivos de evitación. Discutimos a nutrición e a dieta cetoxénica como unha intervención de saúde mental xunto con algúns protocolos de suplementación e hixiene do sono. Despois da fase de adaptación, o cliente mantívose coa súa medicación, pero informou de sentirse significativamente menos abrumado e comezou a desenvolverse en novas experiencias, incluíndo novas amizades, interaccións sociais e comezou a traballar de novo. O cliente informou que tamén estaba encantado co peso que perdeu no proceso. – Mediana idade, muller; desorde bipolar