Nicole Laurent, LMHC


Por favor, especifica de onde te contactas comigo! Actualmente traballo con persoas dos Estados Unidos e Canadá, e doutros países, xa que os fusos horarios e as barreiras lingüísticas permiten a calidade de educador e consultor.